SKOP-undersökning: Svenskarna eniga om behov av bättre företagarklimat

I en SKOP-undersökning, beställd av Den Nya Välfärden, framgår att 88 procent av svenskarna anser att det är viktigt att företagarklimatet förbättras i Sverige.  Men bara 32 procent anser att det råder ett gynnsamt företagarklimat för den som själv vill starta och driva småföretag i Sverige idag.

SKOP frågade i augusti/september 600 företagare och företagsledare samt 1000 personer ur allmänheten om hur de ser på företagarklimatet. Resultatet av opinionsundersökningen visar att företagarklimatet är en fråga som i allra högsta grad engagerar svenska folket.

– Två av fem företagare anser att regeringen förbättrat företagarklimatet, vilket ligger i linje med allmänhetens åsikter. Men nära hälften av företagarna har inte märkt någon förändring i företagarklimatet alls under den sittande regeringen, säger Adam Rydström vid Den Nya Välfärden.

Totalt anser fyra av fem svenskar som säger att man absolut eller kanske skall förbättra företagarklimatet även om det leder till att företagare tjänar mer.

– Regeringen kan inte behandla företagarna som ett särintresse när undersökningar visar att större delen av svenska folket delar företagarnas syn på företagarklimat och näringslivspolitik avslutar Adam Rydström.


Den Nya Välfärden är en partipolitiskt obunden tanke- och handlingssmedja, som sedan nio år tillbaka mätt allmänhetens och företagarnas uppfattning om företagarklimatet.

Rapporterna, med statistik över förändringar i opinionen över åren, finner ni i länkarna nedan.
För att läsa SKOP-rapporten om hur svenska folket ser på företagande i sin helhet, klicka här.
Företagarnas svar på SKOP-undersökningen finner ni här.
Fler publikationer från Den Nya Välfärden finner ni på vår publikationssida