Trädgårdsföretag i Ängelholm drabbas av kommunalt rivningsbeslut utan laglig grund

Företaget Trädgårdsteknik i Ängelholm planerade att utöka sin verksamhet. Något eller några växthus skulle byggas för odling och demonstration av jordbruksmaskiner. Det hela visade sig vara ganska krångligt. Efter lång skriftväxling med kommunen blev beskedet att det krävdes en förändrad detaljplan. Den processen kan bli dyr för företaget som ändå inte garanteras bygglov. Trädgårdsteknik valde i stället att bygga två växthus på en annan del av företagets mark, där det enligt företagets bedömning inte krävdes bygglov. Kommunen protesterade och krävde att företaget skulle riva växthusen, annars kunde 250 000 kronor i vite komma att utgå. Kommunen får nu kritik från Företagarombudsmannen, en ideell grupp företagare och jurister inom Stiftelsen Den Nya Välfärden, som menar att kommunens agerande tyder på ett dåligt klimat för företagande. Ärendet ligger hos länsstyrelsen för bedömning.

– Kommunen har i detta fall agerat oerhört byråkratiskt. Om en kommun vill skapa förutsättningar för tillväxt och för fler arbetstillfällen bör en kommun snarare stödja än motarbeta lokala företag. Hanteringen av växthusen är ett uttryck för ett bistert företagarklimat, säger Tommy Adamsson, ordförande i Företagarombudsmannen.

– Enligt Företagarombudsmannens bedömning saknar kommunen laglig grund för sitt krav på att växthusen ska rivas, säger Tommy Adamsson.

 

Läs utredningen här: FO-04-012 Ängelholm