Tag Arkiv: Ängelholm

Konkurrenskommissionen anmäler Helsingborg och Ängelholm till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält bl.a. Helsingborgs och Ängelholms kommun till EU-kommissionen, för att de utan upphandling fortsätter att köpa avfallstjänster direkt från sitt delägda bolag Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Detta strider enligt vad EU-kommissionen tidigare konstaterat mot det unionsrättsliga upphandlings¬direktivet. Någon rättelse har emellertid inte skett.

Flygplatsaffär olaglig

Kammarrätten har upphävt stödet om 15 miljoner kronor till PEAB som köpte Ängelholm Helsingborg Airport. Företagarombudsmannen har tidigare kritiserat flygplatsaffären eftersom den innebar ett olagligt stöd till köparen.

Ängelholms kommun får bakläxa av kammarrätten

Kammarrätten tvingar Ängelholms kommun att ompröva ett beslut att sekretessbelägga handlingar eftersom kommunen slarvat med sekretessprövningen. Handlingarna har betydelse för försäljningen av Ängelholm Helsingborgs flygplats.

Ängelholm genomförde upphandling i strid mot lag

Under våren 2004 upphandlade Ängelholms kommun kontorsmateriel. I underlaget till upphandlingen framgick inte hur anbuden skulle värderas. Det framgick inte heller vilka ”ergonomiska tillbehör” som avsågs. Nu får Ängelholm kritik …

Trädgårdsföretag i Ängelholm drabbas av kommunalt rivningsbeslut utan laglig grund

Företaget Trädgårdsteknik i Ängelholm planerade att utöka sin verksamhet. Något eller några växthus skulle byggas för odling och demonstration av jordbruksmaskiner. Det hela visade sig vara ganska krångligt. Efter lång …

Ängelholms sjukhus nonchalerar upphandlingslag

Det av Region Skåne ägda Ängelholms sjukhus AB köper, efter det att bolaget bildats, tjänster från landstinget utan att upphandla tjänsterna på den allmänna marknaden. Detta strider mot lagen om …

Olaglig överlåtelse av myndighetsutövning i Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har överfört myndighetsuppgifter till ett trafikbolag som inte är trafikhuvudman i länet. Det strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande. Socialnämnden i Ängelholms kommun har köpt …

Kommunal cykelverkstad i Ängelholm snedvrider konkurrensen

Ängelholms kommun reparerar och säljer begagnade cyklar. Verksamheten snedvrider konkurrensen och ligger dessutom utanför den kommunala kompetensen, menar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande. Vid Arbetscenter i Ängelholm bedriver kommunen försäljning …