Tag Arkiv: FO 2004

Lessebo kommun ger fördelar till en entreprenör vid anbudsarrende

Lessebo kommun sökte under våren en ny arrendator till campingplatsen i Hovmantorp. Sex arrendatorer var intresserade av att arrendera campingen. Kommunen erbjöd en av intressenterna att köpa inventarier från den …

Särställning och myndighetsstatus snedvrider konkurrensen

Landets kommuner ansvarar idag för den lagstagade sotningen. I många kommuner tecknas avtal med företag som sköter sotningen. Det är inte ovanligt att samma företag även säljer närliggande produkter, till …

Långsam hantering av energiskatt på naturgas ger företag likviditetsproblem

I Sverige finns en särskild skatt på koldioxid för bränslen som kol, olja och naturgas. Systemet är komplicerat och undantagen är många. Ett tillverkningsföretag som använder naturgas får tillbaka 79 …

Trädgårdsföretag i Ängelholm drabbas av kommunalt rivningsbeslut utan laglig grund

Företaget Trädgårdsteknik i Ängelholm planerade att utöka sin verksamhet. Något eller några växthus skulle byggas för odling och demonstration av jordbruksmaskiner. Det hela visade sig vara ganska krångligt. Efter lång …

Frivilliga flygkåren slår ut marknaden för flygföretagare

Frivilliga flygkåren (FFK) är en frivilligorganisation inom totalförsvaret, ungefär som hemvärnet. Hälften av sina intäkter, cirka sex miljoner kronor, får kåren från staten. Den andra halvan är intäkter från flygningar …

Ta bort lagen som stoppade försäljning av hyreshus i Liatorp

Älmhultsbostäder beslutade i höstas att sälja två hyreshus i Liatorp till Göran Wickström. Husen har 11 respektive 22 lägenheter och lönsamheten var dålig för det kommunala bolaget. Kontrakt skrevs och …