Stockholms läns landsting bröt mot upphandlingslagstiftningen

Stockholms läns landsting har felaktigt annonserat en stor upphandling av ambulanshelikopter-tjänster på ett sätt som riskerat medföra utestängning av leverantörer från andra EU-medlemsstater.

Landstinget har påbörjat en upphandling av helikopterambulans-tjänster för cirka 290 miljoner kronor genom att endast annonsera den här i Sverige.

Detta strider mot EU:s bestämmelser om att även företag i andra medlemsstater ska få information om upphandlingen. En annons om upphandling skulle därför ha införts i EU:s officiella tidning, som går ut inom hela unionen.

– Landstinget verkar ha menat att en sådan annonsering inte varit nödvändig men har numera överbevisats om motsatsen efter det att Förvaltningsrätten i Stockholm beslutat att upphandlingen ska göras om, säger Per Eklund, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Den aktuella skyldigheten att upplysa leverantörer i andra medlemsstater om pågående upphandlingar har varit en del av svensk lagstiftning i över 20 års tid och borde vara väl känd för en så stor upphandlande myndighet som Stockholms läns landsting, avslutar Per Eklund.

Genom att underlåta EU-annonsering riskerar konkurrensen att snedvridas till men för bland annat skattebetalarna, tillägger Per Eklund.

Läs utredning PM 2 KKO 15-021 här.