Tag Arkiv: kko-2015

Västra Götalandsregionen bröt mot upphandlingslagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Kon­kurrens­kommissionen kritiseras landstinget Västra Götalands­regi­o­nens upphandling av intensivvårds­venti­latorer eftersom avtalstiden avser att löpa alldeles för lång tid. Upphandlingen har numera underkänts av domstol.

Söderköpings kommun bröt mot upphandlingslagen vid köp av tvätteritjänster

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Söderköpings kommun för att genom en otillåten direkttilldelning köpa tvätteritjänster direkt från ett statligt företag. Därmed sätts konkurrensen ur spel.

Sundsvalls kommuns kollektivavtalskrav vid upphandling är olagligt

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Sundsvalls kommun för att vid upphandling av varor och tjänster kräva att leverantörer har kollektivavtal. Kravet strider mot upphandlingslagstiftningen.

Orsa kommun har beslutat köpa marknadsföringstjänster i strid mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Orsa kommun för att köpa tjänster för turistinformation och marknadsföring i strid mot upphandlingslagen.

Stockholms läns landsting bröt mot upphandlingslagstiftningen

Stockholms läns landsting har felaktigt annonserat en stor upphandling av ambulanshelikopter-tjänster på ett sätt som riskerat medföra utestängning av leverantörer från andra EU-medlemsstater.

Umeå universitet köpte taxitjänster i strid mot upphandlingslagstiftningen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur-renskommissionen kritiseras Umeå universitet för att ha upphandlat taxitjänster i strid mot upphandlingslagen på ett sätt som riskerat snedvrida konkurrensen.

Kils kommun bröt mot upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens-kommissionen visar att Kils kommun vid ett flertal tillfällen har brutit mot upphandlingslagstiftningen genom otillåten direktupphandling av tekniska konsulttjänster.

Botkyrka kommun bröt mot upphandlingslagen

Konkurrenskommissionen visar att Botkyrka kommun har brutit mot upphandlingslagen vid direktupphandling av konsulttjänster.

Norrbottens läns landsting bryter återigen mot upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Norrbottens läns landsting vid sina upphandlingar av tryckeritjänster fortsätter att bryta mot lagen. Kammarrätten i Sundsvall gick nyligen på samma linje. Domstolen slår fast att en rättelse ska ske där anbudet från företaget GTC Print AB ska beaktas. Hittills har landstinget köpt tjänsterna direkt från ett privat företag som tidigare betecknats som landstingets hustryckeri.

Länstrafiken i Norrbotten bröt mot upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen visar att Länstrafiken i Norrbotten försökte upphandla taxitransporter för c:a 500 miljoner kronor för en alldeles för lång avtalstid. Konkurrensen riskerade därmed att snedvridas.