Tag Arkiv: Lagen om offentlig upphandling

Konkurrenskommissionen: Luleå kommun satte sig över kollektivavtal vid offentlig upphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens¬kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Luleå kommun för att vid upphandling av taxitransporttjänster ställt lönekrav som inte stämmer med gällande kollektivavtal.

Söderköpings kommun bröt mot upphandlingslagen vid köp av tvätteritjänster

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Söderköpings kommun för att genom en otillåten direkttilldelning köpa tvätteritjänster direkt från ett statligt företag. Därmed sätts konkurrensen ur spel.

Sundsvalls kommuns kollektivavtalskrav vid upphandling är olagligt

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Sundsvalls kommun för att vid upphandling av varor och tjänster kräva att leverantörer har kollektivavtal. Kravet strider mot upphandlingslagstiftningen.

Orsa kommun har beslutat köpa marknadsföringstjänster i strid mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Orsa kommun för att köpa tjänster för turistinformation och marknadsföring i strid mot upphandlingslagen.

Konkurrenskommissionens remiss till promemorian Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens promemoria om interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar.

Stockholms läns landsting bröt mot upphandlingslagstiftningen

Stockholms läns landsting har felaktigt annonserat en stor upphandling av ambulanshelikopter-tjänster på ett sätt som riskerat medföra utestängning av leverantörer från andra EU-medlemsstater.

Umeå universitet köpte taxitjänster i strid mot upphandlingslagstiftningen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur-renskommissionen kritiseras Umeå universitet för att ha upphandlat taxitjänster i strid mot upphandlingslagen på ett sätt som riskerat snedvrida konkurrensen.

Konkurrenskommissionens remiss till regeringens lagförslag om kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens betänkande om införande av särskilda kontraktsvillkor om kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling.

Kils kommun bröt mot upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens-kommissionen visar att Kils kommun vid ett flertal tillfällen har brutit mot upphandlingslagstiftningen genom otillåten direktupphandling av tekniska konsulttjänster.

Länstrafiken i Norrbotten bröt mot upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen visar att Länstrafiken i Norrbotten försökte upphandla taxitransporter för c:a 500 miljoner kronor för en alldeles för lång avtalstid. Konkurrensen riskerade därmed att snedvridas.