Stelbenthet hos PRV leder till tvångslikvidering av aktiebolag

Trots att Patent- och registreringsverket (PRV) fått kännedom om att företaget Flygets Bevingade Ord Förlag AB hade en nytillträdd revisor vägrade verket att häva beslutet om likvidation. Bolagets ägare och företrädare har agerat slarvigt i sin kommunikation med PRV, men PRVs uppgift är inte att bestraffa företagare, säger Företagarombudsmannen. 

Pej Kristoffersson drev bokförlaget Flygets Bevingade Ord Förlag AB. Företaget arbetade med utgivning av flygrelaterade böcker, som till exempel en bok om JAS 39 Gripen.

Vid ett revisorsskifte fick inte PRV någon uppgift om nytillträdd revisor, trots att påminnelser skickades. Verket bestämde därför om tvångslikvidering av bolaget efter en tid. Men när det genom bolaget blev känt för PRV att bolaget faktiskt hade en revisor vägrade man att häva beslutet om likvidation.

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat ärendet.

– PRV har inte begått något formellt fel. Det beskrivna tvångslikvidationsförfarandet har stöd i verkets regler. Men att låta ett aktiebolag tvångslikvideras med stora kostnader och orimliga konsekvenser som följd på grund av ett formaliafel innebär en oacceptabel stelbenthet från ett statligt verk. Bolagets ägare och företrädare har agerat slarvigt i sin kommunikation med PRV, men PRV:s uppgift är inte att bestraffa företagare, och därför borde verket ompröva sitt beslut till företagarens fördel, säger Företagarombudsmannen.

– Det företagarklimat i världsklass som regeringen talar om förutsätter att en positiv grundsyn på företagande genomsyrar de myndigheter som företagare kommer i kontakt med, menar Företagarombudsmannen. Då kan omöjligt formalia ha företräde framför en pragmatisk, hänsynstagande och fruktbar inställning till företagare.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Monica Werenfels-Röttorp, Lars I. W Jansson, Clas Nordström och Edward Waller.

 

Läs utredningen här: FO 2002-015