Tag Arkiv: FO 2002-015

Stelbenthet hos PRV leder till tvångslikvidering av aktiebolag

Trots att Patent- och registreringsverket (PRV) fått kännedom om att företaget Flygets Bevingade Ord Förlag AB hade en nytillträdd revisor vägrade verket att häva beslutet om likvidation. Bolagets ägare och …