Tag Arkiv: FO 2002

Auktionera ut korvtillstånd

Stockholm stad anser att det förekommer fiffel bland korvstånden i staden och skärper därför kontrollen och höjer avgifterna. Men kommunens agerande kritiseras nu av Företagarombudsmannen som konstaterar att fusk givetvis …

Staten ger dåliga möjligheter till förebyggande personalhälsovård

Arbetet för serviceföretaget Hemfrids personal är fysiskt krävande och de anställda behöver friskvård för att förebygga skador. Men lagstiftningen är inte anpassad för den enskildes behov. Till exempel tillåts bara …

Reklamskatten straffavgift för gratistidningar

Företagare som ger ut gratistidningar måste betala en särskild reklamskatt på elva procent av sina annonsinkomster. Tidningar av dagspresskaraktär som utkommer minst en gång per vecka betalar däremot bara fyra …

Otydlig myndighetsutövning och svåra regler stoppar företagare

Makarna Ländin drev i över två år företaget Tottes Rökta Fisk. För att Ländins skulle kunna medverka på en marknad under Stockholms stads 750-årsfirande krävdes ett så kallat EU-nummer. Ett …

Lovvärd tvärvändning av Borås kommun

Borås kommun har engagerat sig i en olaglig underentreprenad av avfallsinsamling i grannkommunen Mark. Detta har uppmärksammats av det privata företaget Ragn-Sells som bland annat informerat Företagarombudsmannen. Under tiden som …

Stelbenthet hos PRV leder till tvångslikvidering av aktiebolag

Trots att Patent- och registreringsverket (PRV) fått kännedom om att företaget Flygets Bevingade Ord Förlag AB hade en nytillträdd revisor vägrade verket att häva beslutet om likvidation. Bolagets ägare och …

Oacceptabel utredningstid hos Räddningsverket

Smålands Krutbruk är beroende av Räddningsverkets tillstånd och godkännande för att kunna tillverka och handla med sina produkter. Räddningsverket har generellt sett långa handläggningstider. Vid ett tillfälle tog det verket …

Strömsunds kommun säljer fastighet under marknadspris

En industrifastighet i Strömsund skulle säljas av kommunen enligt vanligt anbudsförfarande. Till kommunen inkom två anbud på 1 050 000 kronor respektive 400 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade sälja fastigheten för …

Ännu ett bolag faller i skattelagstiftningens avdragsfälla

Företaget Transport & Åkeri AB inköpte tre skåpbilar till sin verksamhet. När företaget drog av den ingående momsen i skattedeklarationen meddelade skattemyndigheten att avdragsförbud rådde för denna typ av fordon …

Protektionistisk skattediskriminering av bemanningsföretag

Enligt den så kallade montörsregeln får en svensk som arbetar mindre än hälften av året i något annat nordiskt land skatta i Sverige. Detta underlättar för såväl svenska arbetare som …