Sollentuna kommuns avtal med Edsbacka krog olagligt

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar att Sollentuna kommuns avtal med nuvarande ägaren till Edsbacka krog är olagligt. Domstolen menar att avtalet innebar ett olagligt stöd på drygt sex miljoner kronor. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden riktade redan under våren hård kritik mot kommunens olagliga stöd och menar att kommunen nu bör rätta sig efter domen.

När Edsbacka krog lade ner verksamheten 2009 köptes fastigheten av Edsbergs Park Fastigheter AB för 6 miljoner kronor. Ett år senare bestämde sig Edsbergs Park för att sälja av några mindre byggnader på tomten till Sollentuna kommun. I en första värdering fastslogs att fastigheten till salu var värd 2,1 miljoner kronor. Eftersom kommunen ville erbjuda betydligt mer för tomten i syfte att säkra restaurangens fortlevnad på platsen utfördes en ny värdering av kommunen.

I den nya värderingen antogs att en byggrätt skulle inkluderas i priset. Problemet var att byggrätten inte fanns.

– Kommunen visste att en byggrätt inte fanns, men räknade ändå med det i värderingen. I vår utredning konstaterade vi att detta gjorde att avtalet innebar ett olagligt stöd till Edsbergs Park, säger Viktor Robertson, jurist vid Företagarombudsmannen.

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att övervärderingen utgör olagligt stöd enligt kommunallagen och EU:s statsstödsregler. De nya statsstödsregler som trädde i kraft den 1 juli i år kan få konsekvenser för detta fall. Enligt lagen ska kommunen om den trots allt genomför köpet, kräva det otillåtna stödet åter.

– Vi får nu hoppas att kommunen väljer att rätta sig efter förvaltningsrättens dom. Kommuner ska inte använda sig av skattebetalarnas pengar för att snedvrida konkurrensen, avslutar Viktor Robertson, jurist vid Företagarombudsmannen.

Läs utredningen här.
Förvaltningsrättens avgörande finner ni här.