EU-kommissionen kritiserar Sverige i motiverat yttrande

EU-kommissionen har i ett motiverat yttrande kritiserat Sverige för att bland annat inte följa kraven på rättsligt skydd vid vissa upphandlingar som EU-rätten kräver. Kritiken följer på den anmälan som lämnades in med biträde av stiftelsen Den Nya Välfärden.
Regeringen har nu två månader på sig att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas. Annars kan ärendet gå vidare till EU-domstolen, där Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott.  Ett motiverat yttrande är det andra steget i ett formellt överträdelseförfarande mot en medlemsstat innan ärendet förs vidare av kommissionen till EU-domstolen. Läs det motiverade yttrandet från EU-kommissionen här

Nedan följer tidigare dokument i ärendet:

Läs den formella underrättelsen (första steget i överträdelseförfarandet) från EU-kommissionen nedan.

EU-kommissionens formella underrättelse

Påpekande från Konkurrenskommissionen på regeringens svar till EU-kommissionen hittar ni här.

Regeringens svar till EU-kommissionen

Svar i CHAP här.

Konkurrenskommissionens yttrande över EU-kommissionens preliminära syn på ärendet kan ni läsa här.