Ett fattigdomsbevis, del 2

Under 2013 skaffade runt 1 300 svenska sjuksköterskor norsk sjuksköterskelegitimation. Det motsvarar en tredjedel av sjuksköterskorna som utexaminerades i Sverige. Så har det sett ut i nästan tio års tid. Det som lockar sjuksköterskorna till Norge är högre löner och bättre arbetsvillkor. Sverige prioriterar helt enkelt inte yrkesgruppen på samma sätt som vårt västra grannland vilket har lett till att vi konstant lider av en sjuksköterskebrist. Detta är ett fattigdomsbevis.

Vi har tidigare skrivit om bristen på läkare som bland annat beror på alltför få utbildningsplatser.
En tredjedel av alla medicinestuderande med studiemedel från Sverige studerar i dag utomlands.
De flesta hoppas få jobb i Sverige efter utbildningen. För sjuksköterskor är situationen på sätt och vis det omvända. Utbildningen sker i Sverige men anställningen tas gärna utomlands.
Resultatet för svenska patienter är att vi får sämre vård än vad våra skattepengar berättigar oss till.

Problemet med bristen på vårdpersonal förefaller enkel att lösa. Tillför resurser till läkarutbildningar och AT-tjänster. Höj sjuksköterskornas löner och se till att sjuksköterskorna får jobba i enlighet med sina kvalifikationer istället för att göra det som en undersköterska kan göra. Klart!

Men för politiker verkar denna lösning alldeles för krånglig. De har nämligen en universallösning på problemet. Lösningen stavas ”Mer Invandring”, helst från länder utanför EU.
Denna ”lösning” har dock medfört vissa problem. Exempelvis har en undersökning visat att  läkare med utbildning utanför EU inte klarar AT-proven i lika hög utsträckning som svenska läkare. Bland svenska läkare blir cirka 2-4 procent underkända. Andelen underkända i gruppen av läkare med utbildning utanför EU är 40 procent. Dessa individer kan ändå fortsätta att arbeta som olegitimerade läkare inom den svenska sjukvården. I ett land som säger sig värna patientsäkerheten kan man ifrågasätta hur detta kan fortgå år efter år.

Politiker gillar att slänga sig med påståenden som att ”vården behöver invandrarna” och de gillar att upprepa mantrat ”snabbare validering av invandrares sjukvårdsutbildningar” som en lösning på personalbristen i vården. Regeringen anslog häromveckan Socialstyrelsen 10 miljoner kronor för att snabba på valideringen av utomeuropeiska utbildningar. Alla verkar överens om att vi behöver sjukvårdspersonal och det nu. Behovet av personal inom vården kommer nämligen att öka drastiskt. Migrationsverket kommer hantera minst 350 000 asylsökanden de närmaste fem åren.
Ett helt Malmö. Migrationsverket vill därför ha minst 157 miljarder för denna uppgift. Antalet patienter kommer att öka kraftigt och antalet som ”behöver” validering likaså.

Tänk om vi kunde styra om lite pengar så att våra sjuksköterskor kunde få en konkurrenskraftig lön och bra arbetsvillkor. Tänk om vi slapp se en tredjedel av varje årskull försvinna till Norge. Pengarna kanske även räcker till att tillgodose behovet av läkarutbildningar och AT-tjänster. Då skulle vi ju även kunna släppa debatten om validering eftersom vi hade klarat vår egen försörjning av vårdpersonal. Precis så som anstår ett I-land.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se