Sex månaders karens för personal utgör hinder för bemanningsföretag

Bemanningsföretag som bedriver personaluthyrning får enligt lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft inte hyra ut en arbetstagare till arbetstagarens tidigare arbetsgivare förrän sex månader efter det att anställningen avslutades. Sexmånadersregeln som innebär en karenstid för den anställde försvårar för bemanningsföretag att bedriva sin verksamhet, säger Företagarombudsmannen.

Lagen lägger hinder i vägen för bemanningsföretag bland annat inom vården, där landsting och kommuner är stora arbetsgivare från vilka personal söker sig till privata personaluthyrningsföretag. Från landstingens och kommunernas sida anser man att ett landsting eller en kommun är en enda arbetsgivare trots att detta består av en mängd olika organisationer, arbetsuppgifter och fysiska arbetsplatser. Landstingen och kommunerna tillämpar här en onödigt stel tolkning av lagen, till men för såväl bemanningsföretag som patienter.

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat ärendet.

– Sexmånadersregeln försvårar för bemanningsföretag att bedriva sin verksamhet, säger Företagarombudsmannen. Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft utgör ett hinder som inte kan motiveras. Lagen har tydligtvis tillkommit för att förhindra etableringen av bemanningsföretag.

– De privata bemanningsföretagen spelar i dag en viktig roll inom vården. Landstingen och kommunerna har inte längre monopol på vård och borde därför sträva efter att samarbeta istället för att motarbeta privat verksamhet. Alla förlorar på att försvåra för vårdpersonaluthyrningsföretag, avslutar Företagarombudsmannen.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Camille Forslund, Monica Werenfels-Röttorp, Lars I. W Jansson, Clas Nordström, Edward Waller och Nils-Eric Sandberg.

 

Läs utredningen här: FO 2002-005