Tag Arkiv: FO 2002-005

Sex månaders karens för personal utgör hinder för bemanningsföretag

Bemanningsföretag som bedriver personaluthyrning får enligt lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft inte hyra ut en arbetstagare till arbetstagarens tidigare arbetsgivare förrän sex månader efter det att anställningen …