Tag Arkiv: Laghinder

Orättvis och försvårande momsregel för servicefordon

Fastighetsserviceföretaget L Törnblom Konsult i Västerås AB har inköpt en skåpbil som specialutrustats för verksamheten. Skåpbilen kan inte användas som personbil då den endast har ett passagerarsäte med mera. På …

Protektionistisk skattediskriminering av bemanningsföretag

Enligt den så kallade montörsregeln får en svensk som arbetar mindre än hälften av året i något annat nordiskt land skatta i Sverige. Detta underlättar för såväl svenska arbetare som …

Sex månaders karens för personal utgör hinder för bemanningsföretag

Bemanningsföretag som bedriver personaluthyrning får enligt lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft inte hyra ut en arbetstagare till arbetstagarens tidigare arbetsgivare förrän sex månader efter det att anställningen …