Protektionistisk skattediskriminering av bemanningsföretag

Enligt den så kallade montörsregeln får en svensk som arbetar mindre än hälften av året i något annat nordiskt land skatta i Sverige. Detta underlättar för såväl svenska arbetare som svenska företag. Ett undantag från montörsregeln är dock bemanningsföretagen, vars personal måste skatta i det land de arbetar i från första arbetsdagen. Det omfattande administrativa arbetet på grund av detta omöjliggör i praktiken verksamheten i grannlandet Danmark.

Bemanningsföretaget Manpower går årligen miste om miljontals kronor på den danska personaluthyrningsmarknaden. Trots att efterfrågan finns på Manpowers tjänster har företaget enligt svensk lag inte möjlighet att hyra ut svensk personal till Danmark.

Normalt skall skatt betalas i det land där arbetstagaren arbetar. För att förenkla för svenska hantverkare och montörer att arbeta för svenska bolag i andra nordiska länder finns den så kallade ”montörsregeln”. Enligt denna regel får en svensk som arbetar mindre än hälften av året i något annat nordiskt land skatta i Sverige. Detta underlättar för såväl svenska arbetare som svenska företag. Ett undantag från montörsregeln är dock bemanningsföretagen, vars personal måste skatta i det land de arbetar i från första arbetsdagen. Det omfattande administrativa arbetet på grund av detta omöjliggör i praktiken verksamheten i grannlandet.

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat ärendet.

– Att det nordiska sambeskattningsavtalet särskilt stadgar att den så kallade montörsregeln inte får tillämpas vid personaluthyrning är ren diskriminering mot Manpower och andra bemanningsföretag i hela Norden, säger Företagarombudsmannen. Denna regel är ett ställningstagande mot bemanningsverksamhet, trots att denna är en viktig del av svenskt företagande.

– Den protektionistiska lagstiftningen inskränker i arbetskraftens fria rörlighet. Syftet är att skydda inhemsk arbetskraft från utländsk. Det undertrycker den fria marknaden, säger Företagarombudsmannen.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Camille Forslund, Monica Werenfels-Röttorp, Lars I. W Jansson, Clas Nordström och Edward Waller.

 

Läs utredningen här: FO 2002-007