Tag Arkiv: FO 2002-007

Protektionistisk skattediskriminering av bemanningsföretag

Enligt den så kallade montörsregeln får en svensk som arbetar mindre än hälften av året i något annat nordiskt land skatta i Sverige. Detta underlättar för såväl svenska arbetare som …