Olaglig och olämplig markförsäljning av Sandviken

Nu har Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, formellt avgjort sin granskning av Sandvikens kommuns markförsäljning i samband med den så kallade BJ-affären. Ombudsmannen har kommit fram till att kommunen beslutat att sälja fastigheter till underpris, något som är förbjudet enligt kommunallagen. Det snedvrider konkurrensen och är ett exempel på ett dåligt företagarklimatet, eftersom alla företag inte erbjuds möjlighet att konkurrera på lika villkor. Det kritiserade beslutet fattades av kommunfullmäktige den 26 september och innebar att kommunen skulle sälja fastigheter för drygt 2,5 miljoner kronor som troligen är värda över 12,5 miljoner kronor.

– En kommun är enligt lag skyldig att behandla alla företag lika. I rättspraxis finns domstolsavgöranden som tydligt visar att försäljning av fastigheter till underpris är att anse som olagligt stöd till enskild. Kommunens beslut om markförsäljning är en både olämplig och olaglig affär, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

– Det är klokt att vara sparsam med skattebetalarnas pengar. Genom ett öppet anbudsförfarande får alla intressenter möjlighet att lämna bud på fastigheterna och kommunen försäkras om att inte sälja fastigheterna till ett onödigt lågt pris, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2005-012