Tag Arkiv: Malmö

Malmö stad överträder upphandlingslagen

Malmö stads kommunala bolag ViSAB handlade upprepade gånger i strid med lagen i en upphandling av bussar som skulle användas i förskoleverksamheten. Detta visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, som kritiserar kommunens upprepade lagöverträdelser.

Granskning av EU-kommissionen med betydelse för Malmö högskola

Sverige har i en fråga, som bl.a. har betydelse för Malmö högskola, anmälts till EU för att ha brutit mot unionsrättens krav på effektiv domstolsprövning av tjänstekoncessionskontrakt. Svenska domstolar har hittills vägrat att pröva sådana överklaganden, vilket EU-kommissionen nu har uppmärksammat. Sverige kan nu komma att dras inför EU-domstolen och riskerar i så fall att få betala dryga böter.

Malmö upphandlar snöröjning olagligt

Trots att snö kommer så gott som varje år väntade Malmö stad till i slutet av september med att ordna en del av vinterns snöröjning. Resultatet blev en olaglig direktupphandling …

Miljözon, ålderszon eller krångelzon

Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund har infört miljözoner för att minska utsläppen av avgaser i innerstäderna. Nu kritiseras bestämmelserna som reglerar zonerna av Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya …