Miljöförvaltningens byråkrati vållar sanktionsavgift

Caroline Karlsberg och Pernilla Eriksson öppnade Salong Miracel i Oxelösund i april 2003. De tog kontakt med kommunen i god tid innan öppnandet för att göra en ”anmälan av miljöfarlig verksamhet”. Men kommunen tog inte emot deras anmälan eftersom de inte hade fått alla uppgifter om sitt företag från Patent- och registreringsverket. Veckan innan öppnandet hade de en ny kontakt med kommunen, som nu hävdade att det var för sent att lämna in anmälan och utdömde miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Orsaken sades vara att de provklippt två personer när de trimmat in utrustningen i Salongen. Nu får kommunen kritik av Företagarombudsmannen för sitt agerande.

– Först var det för tidigt för att lämna in en blankett, och sedan var det för sent. Det är givetvis orimligt att tvingas betala 5 000 kronor i miljösanktionsavgift för att en blankett kommit in för sent till kommunen, som man tidigare nekats att lämna in. Den här typen av bemötande från kommunala tjänstemän är ett tecken på ett dåligt företagarklimat, säger Tommy Adamsson, ordförande i Företagarombudsmannen. 

Företagarombudsmannen anser att kommunen skulle ha bedömt det som ”uppenbart oskäligt” att utdöma miljösanktionsavgift i detta fall, och därmed avstått. Företagarombudsmannen är en oberoende ideell grupp – bestående av jurister, ekonomer och egenföretagare – som arbetar för ett bättre företagarklimat. Det är en verksamhet inom Stiftelsen Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO-2003-022