Luleåbaserad tidning missgynnas av reklamskatten

Luleå-baserade Dental Produktguide och Tandläkartidningen har samma läsekrets och konkurrerar om samma annonsörer. Dental Produktguide måste lägga till 11 procent i reklamskatt på sina annonspriser. Det måste även Tandläkartidningen göra, men tidningen kan få tillbaka upp till 660 000 kronor av den inbetalda skatten varje år. Dental Produktguide kan inte få tillbaka en krona. Företagarombudsmannen, som på uppdrag av Stiftelsen Den Nya Välfärden arbetar för ett bättre företagarklimat, anser att reklamskatten är orättvis. Skattens undantag snedvrider, som i detta fall, konkurrensen mellan tidningar. Skatten diskriminerar även tidningar i förhållande till reklamradio och reklam-TV, som inte behöver betala reklamskatt alls.  Därför bör skatten avskaffas. Riksdagen beslutade det redan 2002. Ändå har inte regeringen åstadkommit något förslag. Först nu har regeringen aviserat en mindre justering av skattesatserna. Det är inte tillräckligt enligt Företagarombudsmannen. Skatten måste bort.

– Riksdagen beslutat redan 2002 att regeringen skulle prioritera att ta bort reklamskatten. Ändå har regeringen inte prioriterat borttagandet. Nu, äntligen, vill regeringen göra en mindre justering. Det räcker inte. Lagen bör tas bort helt, säger Patrik Engellau, ledamot i Företagarombudsmannens styrelse.

– I ett bra företagarklimat har olika företag möjlighet att konkurrera på lika villkor. I detta fall är villkoren olika. En tidning drabbas av betydligt högre skatt än dess konkurrent. Det är orättvist. Regeringen måste göra något åt problemet, säger Patrik Engellau, ledamot i Företagarombudsmannens styrelse.

 

Läs utredningen här: FO 2005-006