Leklandet är ingen kommunal angelägenhet

Uppsala kommun driver indirekt, genom det av kommunen helägda Fyrishov AB, ”äventyrslek” och kalas för barn. Kommunen snedvrider konkurrensen för de privata företagare som bedriver konkurrerande verksamhet, anser Konkurrenskommissionen.

Inom ramen för ”Leklandet” driver Fyrishov AB verksamhet med arrangemang av barnkalas på entreprenad till enskilda. Barnkalas är en konceptstyrd produkt som normalt tillhandahålls av privata näringslivet. Den aktuella verksamheten har Fyrishov AB förvärvat från ett privat branschföretag i konkurs.

Förutom det kommunala bolaget finns minst ett företag verksamt i Uppsala. Den verksamhet som är skattefinansierad har dock något lägre priser än vad motsvarande privata anläggning har.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden har granskat ärendet. Det är ingen angelägenhet för Uppsala kommun och dess bolag att engagera sig i driften av ”Leklandet”, menar Konkurrenskommissionen.

Genom den aktuella driften riskerar ”äventyrsleken” i kommunal regi att snedvrida konkurrensen för de privata företagare som bedriver konkurrerande verksamhet, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 078