Tag Arkiv: KKO 2001 078

Leklandet är ingen kommunal angelägenhet

Uppsala kommun driver indirekt, genom det av kommunen helägda Fyrishov AB, ”äventyrslek” och kalas för barn. Kommunen snedvrider konkurrensen för de privata företagare som bedriver konkurrerande verksamhet, anser Konkurrenskommissionen. Inom …