Tag Arkiv: Uppsala

Konkurrenskommissionen: Uppsalas kommunala skolfastighetsbolag bröt mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Uppsalas kommunala skolfastighetsbolag för att ha förnyat ett mångmiljonkontrakt med en IT- leverantör och därmed brutit mot upphandlingsbestämmelserna.

Uppsala gör rätt med LOV

I en artikel i Upphandling24 rapporteras att Uppsala kommuns äldrenämnd ska ersätta LOU-upphandlingarna av boenden för äldre med lagen om valfrihetssystem. Den Nya Välfärden välkomnar beslutet. Lagen om offentlig upphandling …

JO kritiserar Uppsala för att inte vidarebefordra överklagan i tid

Idrotts- och fritidsnämnden i Uppsala kommun har fått kritik från Justitieombudsmannen för att ha brutit mot förvaltningslagen när kommunen inte skickade vidare en överklagan till kammarrätten. Kommunen skickade vidare överklagan först när JO hörde sig för i ärendet.

Otillåten direktupphandling i Uppsala kommun

Uppsala kommun har, sedan augusti 2012, utan upphandling i konkurrens köpt tjänster för bland annat drift och underhåll av sina offentliga belysningsanläggningar för mer än 11 miljoner kronor direkt från Vattenfall. Konkurrenskommissionens utredning visar att detta strider mot lagen om offentlig upphandling. Det gör att kommunen riskerar att få betala en upphandlingsskadeavgift på upp till 800.000 kronor.

Uppsala kommun genomförde otillåten direktupphandling

Uppsala kommun har utan upphandling i konkurrens köpt tändmoduler till sina offentliga belysningsanläggningar direkt från Vattenfall för ett värde av 1,7 miljoner. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen därmed har brutit …

Uppsala kommun genomförde otillåten direktupphandling

Uppsala kommun har utan upphandling i konkurrens köpt tändmoduler till sina offentliga belysningsanläggningar direkt från Vattenfall för ett värde av 1,7 miljoner. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen därmed har brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Landstinget i Uppsala erbjuder fertilitetsbehandling på olagliga grunder

Uppsala akademiska sjukhus (UAS) konkurrerar på olagliga grunder med privata fertilitetskliniker. Därmed snedvrids konkurrensen på marknaden för sådana behandlingar. Dessutom strider marknadsföringen och tillhandahållandet av tjänsterna mot landstingets interna direktiv, …

Leklandet är ingen kommunal angelägenhet

Uppsala kommun driver indirekt, genom det av kommunen helägda Fyrishov AB, ”äventyrslek” och kalas för barn. Kommunen snedvrider konkurrensen för de privata företagare som bedriver konkurrerande verksamhet, anser Konkurrenskommissionen. Inom …

Länsstyrelsen i Uppsala län felade vid upphandling

När Länsstyrelsen i Uppsala län skulle upphandla tjänster för skogsbrandsbevakning med flyg fanns ett anbud med från ett företag som inte hade erforderligt flygtillstånd och dessutom inte var registrerat för …