Länsstyrelsen och Vägverket JO-anmäls

Enligt Länsstyrelsens trafikföreskrifter är gasoltransporter med släp förbjudet på tillfartsvägar till Nacka och Värmdö. Vägverket däremot anser inte att föreskriften förbjuder den typen av transporter. Detta ställer till problem för Preem Gas AB som inte vet om det är förbjudet eller tillåtet att genomföra transporterna utan att riskera att bolagets chaufförer bryter mot lagen.

– Trots att företaget har använt alla till buds stående medel för att få klarhet i vad som gäller är frågan fortfarande olöst. Det kan inte vara rimligt att myndighetsprestige på tjänstemannanivå ska få styra villkoren för företagare, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.
– Det är helt orimligt att ett företag ska vara tvunget att göra något som kanske bryter mot lagen för att få veta om de faktiskt bryter mot lagen, säger Mårten Hyltner.

 

Läs utredningen här: JO-anmälan Länsstyrelsen och Vägverket