Kommunalt bidrag i Sorsele snedvrider konkurrensen

Sorsele kommun äger skidanläggningen Nalovardo, Sorsele camping och ett vandrarhem. Det privata företaget Lapplandskåtan AB driver de tre anläggningarna enligt ett avtal som upprättades den 3 december 2001. Kommunen tar inte ut hyra för anläggningarna utan istället betalar kommunen ut ersättning för driften. Under en femårsperiod får Lapplandskåtan AB 1 800 000 kronor av kommunen. Kommunens agerande får nu kritik av Företagarombudsmannen.

– En kommun ska inte gå in och stödja en enskild företagare med skattemedel. Det är, givetvis, orätt att en kommun stödjer en enskild företagare på det här sättet. Det är inte ett uttryck för ett gynnsamt företagarklimat, säger Tommy Adamsson, ordförande i Företagarombudsmannen.

I bedömning pekar Företagarombudsmannen på att det är möjligt att kommunens stöd strider mot kommunallagen. Stödet innebär en osund konkurrensnackdel gentemot andra företag. Om kommunen ska ägna sig åt skid- och campingverksamhet borde kontraktet ha upphandlats i konkurrens med andra företag.

Företagarombudsmannen är en oberoende ideell grupp – bestående av jurister, ekonomer och egenföretagare – som arbetar för ett bättre företagarklimat och som bevakar fall då företagare blivit felbehandlade av myndigheter eller lagstiftare. Det är en verksamhet inom Stiftelsen Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO-03-021