JO kritiserar Uppsala för att inte vidarebefordra överklagan i tid

Idrotts- och fritidsnämnden i Uppsala kommun har fått kritik från Justitieombudsmannen för att ha brutit mot förvaltningslagen när kommunen inte skickade vidare en överklagan till kammarrätten. Kommunen skickade vidare överklagan först när JO hörde sig för i ärendet.

Viktor Robertson, jurist vid Den Nya Välfärden, begärde få ut handlingar av kommunens idrotts- och fritidsnämnd den 17 oktober 2012. Kommunen avslog begäran att lämna ut handlingarna, vilket ledde till att Viktor skickade in ett överklagande av beslutet. Efter en månad visade det sig att nämnden ännu inte vidarebefordrat överklagandet till kammarrätten, vilket ledde till att Viktor JO-anmälde kommunen.

– Enligt förvaltningslagen ska ett överklagande överlämnas utan dröjsmål. JO har tidigare uttalat att tiden inte bör överstiga en vecka. Om myndigheter fördröjer processen hotas rättssäkerheten och offentlighetsprincipen som vi alla värnar, säger Viktor Robertson.

Justitieombudsmannen har i sitt beslut kritiserat idrotts- och fritidsnämnden för dröjsmålet. Nämnden har uppgett att dröjsmålet berodde på ett missförstånd.

Läs JO:s beslut här

För mer information:
Viktor Robertson
Jurist vid Den Nya Välfärden
Tfn: 08-545 038 16
Mob: 0706-57 53 04
vr@dnv.se