Tag Arkiv: Viktor Robertson

Restaurang i Ludvika får rätt mot Skatteverket

Skatteverket tog ut 10 000 kronor i kontrollavgift av en restaurang i Ludvika. Motiveringen var att restaurangen inte följde reglerna för registrering av matkuponger. Men Förvaltningsrätten i Falun dömde till restaurangens fördel och rev upp Skatteverkets beslut. Den Nya Välfärden var ombud för restaurangen i rättsprocessen

Ingen insyn

I Sverige fanns år 2012 sammanlagt 1 733 kommunägda företag. En del av dessa agerar som privata bolag, med vinstsyfte och ambitioner om att erövra marknadsandelar.  I många fall står …

JO kritiserar Uppsala för att inte vidarebefordra överklagan i tid

Idrotts- och fritidsnämnden i Uppsala kommun har fått kritik från Justitieombudsmannen för att ha brutit mot förvaltningslagen när kommunen inte skickade vidare en överklagan till kammarrätten. Kommunen skickade vidare överklagan först när JO hörde sig för i ärendet.