Herrljunga köpte bemanningstjänster olagligt

Herrljunga kommun har sedan 2011 löpande köpt bemanningstjänster för över 7,2 miljoner kronor utan upphandling i konkurrens. Kommunen riskerar därför en straffavgift på upp till 400 000 kronor. Detta framgår av en utredning som gjorts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Herrljunga kommun har under en period av drygt två och ett halvt år köpt tjänster för drygt 7,2 miljoner kronor från det privata företaget Teambo, som har tillhandahållit personal till kommunens socialtjänst. Något offentligt upphandlingsförfarande där även andra företag än Teambo fått vara med och lämna anbud har dock aldrig genomförts. Christer Fallenius, ledamot i Konkurrenskommissionen, framhåller att kommunen har brutit mot upphandlingslagens principer om icke-diskriminering, likabehandling och öppenhet.

– Kommunen har haft gott om tid på sig att genomföra en annonserad upphandling av ramavtal som kommunen sedan hade kunnat avropa aktuella bemanningstjänster från. Det har således inte förelegat något undantag för kommunen att köpa tjänsterna direkt från Teambo, utan förfarandet har skett i direkt strid mot lagen. Kommunens agerande har härigenom snedvridit konkurrensen och försvårat för andra företag som sysslar med bemanningstjänster att på lika villkor konkurrera med Teambo.

– Kommunens lagöverträdelse kan leda till påföljder. Om Konkurrensverket väljer att ta saken till domstol kan kommunen även dömas att betala ut en upphandlingsskadeavgift på uppskattningsvis omkring 400 000 kronor, avslutar han.

Läs utredningen KKO 13-027 här.