Tag Arkiv: Christer Fallenius

Herrljunga köpte bemanningstjänster olagligt

Herrljunga kommun har sedan 2011 löpande köpt bemanningstjänster för över 7,2 miljoner kronor utan upphandling i konkurrens. Kommunen riskerar därför en straffavgift på upp till 400 000 kronor. Detta framgår av en utredning som gjorts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Norrbottens läns landsting gör lagstridiga inköp av tryckeritjänster

Konkurrenskommissionens utredning visar att Norrbottens läns landsting sedan 2008 köpt tryckeritjänster för cirka 1,3 miljoner kronor per år direkt från ett tryckeri utan upphandling i konkurrens. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling. Landstinget riskerar nu att dömas till en upphandlingsskadeavgift på åtminstone 100 000 kronor på grund av de olagliga direktinköpen konstaterar kommissionen.