Tag Arkiv: Helsingborg

Helsingborgs kommun bryter mot kommunallagen

Helsingborgs kommun äger indirekt bolaget InPort, som säljer IT-tjänster till hamnbolag. Men ägandet av bolaget strider mot kommunallagen och riskerar att snedvrida konkurrensen. Detta framgår i en utredning från Företagarombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden.

Konkurrenskommissionen anmäler Helsingborg och Ängelholm till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält bl.a. Helsingborgs och Ängelholms kommun till EU-kommissionen, för att de utan upphandling fortsätter att köpa avfallstjänster direkt från sitt delägda bolag Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Detta strider enligt vad EU-kommissionen tidigare konstaterat mot det unionsrättsliga upphandlings¬direktivet. Någon rättelse har emellertid inte skett.

Helsingborgs hamn köper IT-tjänster i strid med upphandlingsreglerna

Det kommunala bolaget Helsingborgs hamn AB har under mer än tio år vänt sig direkt till IT-företaget InPort för att köpa IT-tjänster för i genomsnitt cirka 2,6 miljoner kronor per år. Konkurrenskommissionens utredning visar att detta är en otillåten direktupphandling enligt upphandlingslagstiftningen.

Flygplatsaffär olaglig

Kammarrätten har upphävt stödet om 15 miljoner kronor till PEAB som köpte Ängelholm Helsingborg Airport. Företagarombudsmannen har tidigare kritiserat flygplatsaffären eftersom den innebar ett olagligt stöd till köparen.

Helsingborgs skyltavtal strider mot lag

Helsingborgs kommuns har tecknat ett 15 årigt avtal direkt med JCDecaux om infor­mationstavlor, gatutoaletter och papperskorgar m.m. Avtalet strider mot lag eftersom konkurrerande företag aldrig har givits möjlighet att vara …

Helsingborgs kommun frångick lagen vid köpet av datasystem

När Helsingborgs kommun köpte datasystemet Unicum påstod kommunen att de antog det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Till följd av taktisk prissättning i kombination med att kommunen frångick sina egna krav …

Helsingborgs kommun – Felaktig försäljning av Ängelholm Helsingborg Airport samt olagligt stöd

Ängelholm Helsingborg Airport ägs och drivs av Swedavia AB från den 1 april 2010, tidigare Luftfartsverket. Regeringen beslutade i mars 2009 att ett begränsat antal flygplatser i Sverige var av …

Helsingborg stad driver olaglig entreprenad

Helsingborgs stad ska genom avtal utföra fastighetstjänster till Höganäs kommun till ett värde av drygt två miljoner kronor. Avtalet löper mellan 2007 till och med 2010 med möjlighet till förlängning. …

Helsingborgs kommun sätter konkurrensen ur spel

Helsingborgs kommun har flera idrottshallar, skolor och dylikt som hyrs ut för olika ändamål. Men när Mäss-Card AB ville arrangera en antikmässa i kommunens lokaler blev det nej, trots att …