Tag Arkiv: KKO 2010

Nynäshamns kommun bryter mot lagen

Nynäshamns kommun har givit ett kontrakt om mottagning av ensamkommande flyktingbarn direkt till ett bolag som de visserligen själva är delägare i, men som också konkurrerar på den allmänna marknaden. …

Malmö högskola rör till det i matupphandling

Vid tilldelning av tjänstekontrakt för drift av högskole­restauranger bakade Malmö högskola även in en olaglig direktupphandling av matlagningstjänster för eget behov. Till grund för det slutliga beslutet lades vidare en …

Förvaltningschef gynnar nära anhörigs bolag

Mjölby kommun har tecknat ett kontrakt med en nära anhörig till den ansvariga förvaltningschefen. Genom att en högt uppsatt kommunal chef tilldelar en anhörig ett kontrakt, utan offentligt upphandlingsförfarande, riskerar …

Bostadsbolag olagligt försäkrat

Göteborgs stads bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) har direkttilldelat försäkringstjänster för nästan två miljoner kronor per år till det kommunägda försäkringsbolaget Göta Lejon. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu …

Poseidon snedvrider konkurrensen

Det kommunala bostadsföretaget Poseidon har direkttilldelat försäkringstjänster för över två miljoner kronor per år till det kommunägda försäkringsbolaget Göta Lejon. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu …

Konsumentverket uteslöt anbudsgivare i upphandling

Utan stöd i lag uteslöt Konsumentverket en anbudsgivare vid upphandling av bland annat genomförandet av en enkätundersökning. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot verket …

Gårdstensbostäder snedvrider konkurrensen

Det kommunala bostadsföretaget Gårdstensbostäder har direkttilldelat försäkringstjänster för nästan två miljoner kronor per år till det kommunägda försäkringsbolaget Göta Lejon. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu …

Godtycke får styra när Gävle upphandlar

Gävle kommun har vid upphandling av en medarbetar­undersökning värderat inkomna anbud på ett godtyckligt sätt. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot kommunen för att, …

Sollefteå ställer orimliga krav i upphandling

Vid upphandling av ett löpande kontrakt som avser bland annat toners och andra datatillbehör ställde Sollefteå kommun och det kommunala bostadsbolaget AB Solatum Hus&Hem krav som enligt Konkurrenskommissionen bryter mot …

Familjebostäder snedvrider konkurrensen

Familjebostäder i Göteborg har direkttilldelat försäkrings­tjänster för knappt två miljoner kronor per år till det kommunägda försäkringsbolaget Göta Lejon. Konkurrens­kommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik …