Tag Arkiv: Bräcke

Bräcke kommun tecknade olagligt sopavtal värt tre miljoner

Konkurrenskommissionens granskning av olagliga sopavtal går vidare. Nu konstaterar den oberoende expertgruppen, som är sammankallad av Den Nya Välfärden, att ett sopavtal som Bräcke kommun tecknat med Reko Sundsvall AB …

Bräcke kommun brister i affärsmässighet

Bräcke kommun har betalat ett högre belopp än vad som följer av det vinnande anbudet i en upphandling avseende persontransporttjänster. Detta är en fråga om snedvridande av konkurrensen och bristande …