Botkyrka kommun bröt mot upphandlingslagen

Konkurrens­kommissionen visar att Botkyrka kommun har brutit mot upphandlingslagen vid direktupp­handling av konsulttjänster. 

Botkyrka kommun har direktupphandlat tjänster för bland annat utvecklingsstöd till den centrala utbildningsförvaltningen.  Direktupphandling får enligt lag endast komma ifråga om värdet inte överstiger 505.800 kronor.

I kommunens upphandling uppgick den tillfrågade konsultens anbud dock till 900.000 kronor för tiden fram till och med den 15 juni 2015. Emellertid träffade kommunen avtal med konsulten endast för tiden fram till december 2014 och på ett fast pris på 500.000 kronor. I samband härmed träffade kommunen även en muntlig överenskommelse med konsulten om att i ett ”avtalslöst tillstånd” betala ytterligare 360.000 kronor för tjänster fram till och med april 2015.

Av Konkurrenskommissionens utredning framgår också att kommunen har haft ett ytterligare direktupphandlat avtal där samma konsult har fakturerat 45.000 kronor per månad. Totalt uppgår därmed värdet av konsultens tjänster till ett sådant högt belopp att direkt­upphandling inte har varit möjlig.

– Kommunens agerande torde inte kunna tolkas på annat sätt än att kommunen försökt kringgå upphandlingslagstiftningen. Detta är uppseendeväckande. Kommunen är liksom alla upphandlande myndigheter skyldiga att följa den rättsliga regleringen, som ytterst syftar till att skydda konkurrensen och att motverka korruption i de offentliga verksamheterna, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Det finns enligt Konkurrens­kommissionen därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Botkyrka kommun för att inte följa lagen. Kommunen riskerar dessutom att få betala upphandlingsskadeavgift.

Läs utredningen KKO 15-022 här.