Båstad kommun säljer fastigheter olagligt

Företagarombudsmannen riktar kritik mot Båstads kommun för att ha sålt en fastighet utan att vare sig expertvärdering eller anbudsförfarande har gjorts. Inte heller har försäljningen anmälts till EU-kommissionen vilket krävs för att köpet inte ska anses som ett statligt stöd.

– Markanvisningsavtalet var dessutom utformat så att köparen kunde vänta ända till utgången av år 2015 med att börja bygga, och då till samma pris som vid avtalets ingång 2009. Det är anmärkningsvärt, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Det är allvarligt när kommuner trotsar lagar och regler. Om en myndighet inte följer regelverket får det till följd att det allmännas förtroende för rättsstaten skadas, säger Micha Velasco.

 

Läs utredningen här: FO 2009-013 Båstad