Auktionera ut korvtillstånd

Stockholm stad anser att det förekommer fiffel bland korvstånden i staden och skärper därför kontrollen och höjer avgifterna. Men kommunens agerande kritiseras nu av Företagarombudsmannen som konstaterar att fusk givetvis ska förhindras, men att kommunen agerande är orimligt.

– Det är naturligtvis en hedervärd ambition att försöka stävja brottslighet, om sådan förekommer. Men kommunen bör inte skapa sådana villkor så att det blir alltför komplicerat att bedriva försäljning av korv i mobila korvstånd. Det är till exempel helt orimligt att begära att tillståndsinnehavaren ska kunna ange vikarier ett år i förväg, säger Företagarombudsmannen.

Företagarombudsmannen är en privat expertgrupp som är sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden. Den granskar konkreta fall där företagares verksamhet försvåras på grund av orimliga lagar eller orimlig myndighetsutövning.

– Den höjning av korvståndens upplåtelseavgift som kommunen aviserat förefaller orimlig. En sådan höjning skulle innebära att kommunen tar ut en årlig kvadratmeterhyra på 24 000 kronor. Det vore istället rimligare att upplåtelserätterna auktionerades ut på marknadsmässiga villkor. Då skulle dessutom hyran automatiskt anpassas till platsens läge ur försäljningssynpunkt. Det skulle ge ett bättre system där bra försäljningslägen kostar mer än lite sämre lägen, hävdar Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 03-007