Åres miljonaffär olaglig?

Åre kommuns överlåtelse av mark till Konsum får nu kritik från Företagarombudsmannen, som på uppdrag av Stiftelsen Den Nya Välfärden, arbetar för ett bättre företagarklimat. Kommunen planerade först att ge bort marken för en krona. Efter protester valde den politiska majoriteten att sälja marken till Konsum för en miljon kronor trots att Lidl bjudit 6,6 miljoner kronor. Enligt Företagarombudsmannen kan det ifrågasättas om kommunens agerande är lagligt. Det är dessutom ytterst olämpligt att ett företag i praktiken får ekonomiskt stöd på minst 5,6 miljoner kronor medan ett konkurrerande företag inte får en krona. Kommunens agerande snedvrider konkurrensen mellan livsmedelsbutikerna i Åre och är ett exempel på ett bistert företagarklimat.

– Enligt kommunallagen får inte en kommun ge stöd till ett enskilt företag om det inte finns synnerliga skäl. I detta fall saknas de synnerliga skäl som är godkända enligt rättspraxis. Miljonaffären kan därför mycket väl befinnas vara olaglig, säger Patrik Engellau, ledamot i Företagarombudsmannens styrelse.

– Det är olämpligt att den politiska majoriteten i Åre i praktiken ger bort 5,6 miljoner kronor till Konsum Jämtland. Det motsvarar 570 kronor per kommuninvånarna av skattebetalarnas pengar. Frågan är vem som Åre kommuns ledning egentligen företräder? säger Patrik Engellau, ledamot i Företagarombudsmannens styrelse.

 

Läs utredningen här: FO 2005-007