Ängelholms sjukhus nonchalerar upphandlingslag

Det av Region Skåne ägda Ängelholms sjukhus AB köper, efter det att bolaget bildats, tjänster från landstinget utan att upphandla tjänsterna på den allmänna marknaden. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

Ängelholms sjukhus AB är ett bolag som avknoppades från landstinget år 1999. Bolaget ägs av landstinget Region Skåne och driver sedan den 1 januari år 2000 akutsjukhuset i Ängelholm. Sedan start har bolaget avropat tjänster för tvätt med mera från ”Skånetvätten”, som är en del av landstingsförvaltningen. Någon upphandling av dessa tjänster har inte genomförts. Istället sker avropen på samma sätt och enligt samma grunder som tidigare, då sjukhuset drevs av landstinget i egen regi.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet. Konkurrenskommissionen menar att sjukhuset haft två år på sig att upphandla tjänsterna. Men istället avropas tvättjänster som om sjukhuset fortfarande drevs i förvaltningsform inom landstinget.

Sannolikt har Ängelholms Sjukhus AB:s köp av tvätteritjänster från landstinget medfört en snedvridning av konkurrensen på marknaden för tvätteritjänster. Förfarandet strider även mot lagen om offentlig upphandling, menar kommissionen.

Erfarenhetsmässigt är kostnaden för konkurrensutsatt verksamhet väsentligt lägre jämfört med verksamhet som bedrivs utan konkurrens. Med denna utgångspunkt riskerar skattebetalarna i Skåne län att i onödan ha ådragits kostnader för tvätteritjänsterna, avslutar konkurrenskommissionen. Numera har bolaget beslutat att upphandla.

Läs utredningen här: KKO 2001 041