Tag Arkiv: KKO 2004-020

Ängelholm genomförde upphandling i strid mot lag

Under våren 2004 upphandlade Ängelholms kommun kontorsmateriel. I underlaget till upphandlingen framgick inte hur anbuden skulle värderas. Det framgick inte heller vilka ”ergonomiska tillbehör” som avsågs. Nu får Ängelholm kritik …