Kommunens sopavtal för 60 miljoner olagligt

Regeringsrätten har i en dom konstaterat att kommunala köp av tjänster från egna bolag ska följa reglerna om offentlig upphandling. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar nu Öckerö kommun för att utan upphandling ha köpt renhållningstjänster för över 60 miljoner kronor från det av kommunen delägda bolaget Renova AB.

– Avtalsförhållandet verkar bygga på åtaganden mellan ägarkommunerna i Renova AB, där Öckerö kommun äger mindre än en halv procent, om att bryta mot lagen om offentlig upphandling. Anmärkningsvärt är också att Renova AB har kunnat erbjuda motsvarande tjänster till väsentligt lägre priser i kommuner där en korrekt konkurrensupphandling har genomförts. Tjänsternas betydande värde medför att kommunens lagöverträdelse riskerar att fälla Sverige för fördragsbrott i EG-domstolen, konstaterar expertgruppen.

– Det är märkligt att delägarskapet i Renova medför högre priser istället för lägre, som annars brukar vara fallet när man är med och äger det företag som man handlar med, säger Inger Ridderstrand Linderoth, vice ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-041 Öckerö