Tag Arkiv: KKO 08-041

Kommunens sopavtal för 60 miljoner olagligt

Regeringsrätten har i en dom konstaterat att kommunala köp av tjänster från egna bolag ska följa reglerna om offentlig upphandling. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar nu …