Tag Arkiv: renhållning

Konkurrenskommissionen: Renova struntade i att upphandla enligt lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras det kommunala bolaget Renova Miljö AB för att ha tilldelat ett kontrakt utan annonserad upphandling.

Solna stad satte konkurrensen ur spel vid upphandling av renhållningstjänster

Solna stad har utan konkurrensupphandling direkttilldelat ett mång-miljonkontrakt om hämtning av fett från restauranger i kommunen. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen därmed har brutit mot lagen om offentlig upphandling och snedvridit konkurrensen.

Kommunens sopavtal för 60 miljoner olagligt

Regeringsrätten har i en dom konstaterat att kommunala köp av tjänster från egna bolag ska följa reglerna om offentlig upphandling. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar nu …

Bräcke kommun tecknade olagligt sopavtal värt tre miljoner

Konkurrenskommissionens granskning av olagliga sopavtal går vidare. Nu konstaterar den oberoende expertgruppen, som är sammankallad av Den Nya Välfärden, att ett sopavtal som Bräcke kommun tecknat med Reko Sundsvall AB …

Åre kommun tecknade olagligt sopavtal värt sju miljoner

Konkurrenskommissionens granskning av olagliga sopavtal går vidare. Nu konstaterar den oberoende expertgruppen, som är sammankallad av Den Nya Välfärden, att ett sopavtal som Åre kommun tecknat med Reko Sundsvall AB …

Stockholms stad trotsar dom

Konkurrenskommissionen (den oberoende expertgruppen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden) riktar nu kritik mot Stockholms stad. Länsrätten i Stockholm har i dom konstaterat att Renhållningsnämnden i Stockholms stad felaktigt upphandlat …

Kritik mot Haninges sopavtal med SRV Återvinning AB

I mer än trettiofem år har kommunalt ägda SRV Återvinning AB skött sophämtning åt kommuner på Södertörn. I dagsläget har företaget sopmonopol i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns och Salems kommun. …

Befläckad renhållningsupphandling i Osby

Konkurrenskommissionen kritiserar Osby kommun för att ha avstått från upphandling av renhållningstjänster. Istället för att inhämta anbud från flera konkurrerande bolag har ett tyst avtal som löper i 17 år …

Kommunalt renhållningsmonopol i Piteå strider alltjämt mot lagen

Sedan 1976 köper Piteå kommun renhållningstjänster från sitt eget bolag utan att ta in anbud från andra företag. Det snedvrider konkurrensen och strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens …