30 år sedan första 4 oktober-demonstrationen

4 oktober-demonstrationerna var en serie av årliga demonstrationer mot löntagarfonder i Sverige. Den första demonstrationen ägde rum 4 oktober 1983, då runt 100 000 människor demonstrerade i Stockholm mot planerna på att införa löntagarfonder i Sverige. Löntagarfondernas syfte var att lägga Sveriges företag under fackets och statens kontroll. Demonstrationen lyckades – det blev inga fonder.

Förslaget om löntagarfonder kom i en tid då Sverige hade börjat tappa i konkurrenskraft och välstånd i relation till omvärlden. Höjda skatter, devalveringar och prisregleringar hade satt sina spår. Löntagarfonderna skulle befästa den destruktiva ekonomiska politiken för gott. Än idag lider Sverige av sviterna från den tidens politik.

Den Nya Välfärden grundades för 25 år sedan, 1988. Inspirerade av 4-oktoberdemonstrationerna axlade vi ansvaret att arbeta för ett bättre företagarklimat – ett företagarklimat som åter kan föra oss till toppen av välståndsligan.
Våra förslag har i många fall blivit verklighet och fungerat som underlag för både debatt och politik.
Läs mer om vår historia här.
Exempel på vad vi har åstadkommit genom åren finns här.