Tag Arkiv: Inger Ridderstrand Linderoth

Region Stockholm har tecknat olagliga evighetsavtal för testning av Covid-19

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens-kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Stockholm för att ha begränsat konkurrensen genom att teckna olagliga evighetsavtal för Covid-19- testning.

Remissyttrande på förslaget om ändrade regler i direktupphandling

Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till förslaget om en höjd direktupphandlingsgräns. Förslaget syftar till att förenkla upphandlingsreglerna men får tyvärr icke önskvärda effekter på små och medelstora företags möjlighet att delta i den offentliga inköpsverksamheten samt skapar risk för ökad korruption.

Kommunala företag – hot mot demokrati och fri konkurrens

Författare: G Rune Berggren, Per A Hallerby och Inger Ridderstrand-Linderoth Kommunala bolag bör avvecklas och det bör vara förbjudet att skapa nya, den slutsatsen kommer författarna fram till efter en …

Karlshamns kommun i otillåten direktupphandling av båtbrygga

Karlshamns kommun delade upp en upphandling av båtbrygga med i Y-bommar i två upphandlingar. Konkurrenskommissionens utredning visar att det sammanlagda värdet av de två upphandlingarna var så högt att uppdelningen i två upphandlingar inte var laglig enligt 3 kap 5§ lagen om offentlig upphandling.