Tag Arkiv: Olagligt stöd

Övertorneå kommun förlorar i domstol – igen

Förvaltningsrätten i Luleå har slagit fast att Övertorneå kommun bröt mot lagen när den sålde en fastighet till underpris. Domstolen ansåg att försäljningen innebar olagligt kommunalt stöd och upphävde kommunens beslut.

Laholms kommun utger olagligt kommunalt stöd till byggföretag

Det kommunala bostadsbolaget Laholmshem i Laholms kommun anlitade ett antal företag vid renovering av storköket i äldreboendet Lingården. Renoveringen skulle egentligen ha upphandlats men Laholmshem struntade i det vilket ledde …

Olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands kommun

  Gotlands kommun överlåter fastigheten Östergarn till det privata bolaget Nygarn Utveckling AB utan att kräva vederlag. Detta trots att fastigheten är värderad till tre miljoner kronor. Kommunens agerande har …

Olaglig försäljning av fastighet i Övertorneå kommun

Övertorneå kommun säljer en industrifastighet utan värdering eller anbud. Köpeskillingen sattes till 348 000 kronor 1998, och de årliga hyresintäkterna för fastigheten har uppgått till 168 000 kronor per år. Hyresgästerna har …

Utredning avseende olaglig försäljning av mark i Härnösands kommun

Härnösands kommun hade i flera år projekterat ett område för handel och i juni 2008 gick uppdraget att försälja fastigheten Härnösand, Fastlandet 2:91(Fastigheten) till en mäklare. På grund av finanskrisen …

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Melleruds kommun köpte en fastighet 1984 som då var bebyggd med ett vandrarhem. Styrelsen i Melleruds Bostäder AB, som formellt var ägare till fastigheten, beslutade 2003 att det var önskvärt …

Mörbylånga i olaglig affär

Mörbylånga kommun har beviljat sitt kommunala bostadsbolag en borgen på 460 miljoner kronor. Borgensåtagandet innebär i praktiken att kommunen gett ett finansiellt stöd som bryter mot EU:s statsstödsregler.  – En kommunal borgen innebär bland annat att …

Olagliga markförsäljningar i Örebro

Örebro kommun säljer mark till företag på ett olagligt sätt. Genom att bortse från EU:s regler riskerar kommunen att snedvrida konkurrensen och kosta skattebetalarna pengar.  – Istället för att följa …

Härnösands kommun struntar i lagen

I ett mål rörande otillåtet statsstöd bedyrade Härnösands kommun att en beslutad markaffär varken kunde eller skulle genomföras innan domstolarna slutligen prövat affärens laglighet. På grund av denna utfästelse stoppade …

Utredning avseende försäljning av mark i Borlänge kommun

Kommunstyrelsen i Borlänge beslutade den 11 november 2010 att sälja 88 000 kvadratmeter mark till statligt ägda Jernhusen Verkstäder AB (Jernhusen) för drygt 11 miljoner kronor. Marken skulle användas till …