Tag Arkiv: KKO 2007

Historiska Museet bryter mot upphandlingslagen

Historiska Museet har brutit mot lagen om offentlig upphandling när det gäller upphandlingen av driften av museets restaurang. Det konstaterar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden i en …

Olagligt sopavtal riskerar fälla Sverige i EG-domstolen

Gagnefs kommun har tecknat ett direktavtal utan föregående upphandling med ett delägt kommunalt bolag, Dala Vatten och Avlopp AB (DVVAB). Bolaget bildades i oktober 2006 och ägs av Gagnefs kommun …

Parkeringsupphandling olaglig

Inför trängselskatteförsöket fick Stockholms Stads Parkering AB 32 miljoner från Stockholms stad för att bygga ut infartsparkeringarna. Nu får kommunen kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya …

Stockholms stad svartlistar leverantörer

 Stockholms stad har vid en upphandling av renhållningstjänster uteslutit leverantörer utan rättslig grund.   Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu skarp kritik mot stadens agerande. Staden har …