Företagarombudsmannens tips för att stoppa bluffakturor

Det är tyvärr mycket vanligt att företagare råkar ut för bluffakturor och Företagarombudsmannen arbetar aktivt med att stävja detta, bland annat genom att granska de myndigheter som har till uppgift att beivra bedrägerierna. Privatpersoner är relativt skyddade från bluffakturor genom konsumentlagarna men som företagare omfattas du inte av dessa utan där gäller avtalslagen.

Bluffakturor kan till exempel avse katalogtjänster. I många fall kan det vara ett företag som påminner om något stort katalogbolag som vill att du ska korrigera uppgifterna på utskicket. Givetvis är uppgifterna alltid fel. Och när du skickar in de korrigerade uppgifterna har du bundit dig till det som står i finstilt längst ner i avtalet.

Som Företagarombudsman på Den Nya Välfärden får jag ofta samtal från förtvivlade företagare som i all hast godkänt avtal muntligen över telefon eller faxat tillbaka korrigerade uppgifter i tron att det rör sig om gratistjänster. Det slutar ofta med att företagaren i och med det slutit ett bindande avtal med fakturaskojarnas bolag.

Hur undviker du då dessa fakturaskojare?

1. Underteckna aldrig något om du inte är helt säker på vad du beställer.

2. Godkänn aldrig någonting muntligt i telefon om du inte är säker på uppringaren. Är du stressad, be säljaren att skicka information där du vid intresse kan återkomma.

3. Om du trots allt får en faktura, faxa tillbaka den med texten ”Fakturan bestrides”. Underteckna ALDRIG med din namnteckning.

4. Spara all dokumentation (kopior på brev och meddelanden) för att kunna styrka datum och innehåll i bestridandet.

5. Informera vänner och bekanta om fakturaskojarnas metoder.

6. Svensk handel har en lista som uppdateras regelbundet med kända bluffbolag. Finns bluffbolaget med på listan blockeras det av kreditupplysningsföretagen och du får ingen ”anmärkning”.
Skriv ut listan och sätt upp på en anslagstavla.

Inkasso
Om fakturan gått till inkasso behöver även inkassoföretaget få ditt meddelande om att fakturan bestridits. Skicka in som ovan.
Enligt god inkassosed får inte bestridna fordringar skickas till Kronofogden. Det är upp till de som vill ha betalt att ta ärendet till domstol. Om fakturaskojarna mot förmodan ändå skickar en bestriden fordran till Kronofogden så bör tillsynsmyndigheten Datainspektionen underrättas.

Kronofogden
Det är ovanligt att bluffärenden går vidare till Kronofogden som betalningsföreläggande, trots att fakturaskojarna desto oftare hotar med detta.
Om det ändå skulle hända skickar Kronofogden ut ett föreläggande med ett delgivningskvitto. Då är det viktigt att du genast meddelar Kronofogden om att du har bestridit betalningskravet.
Kronofogden meddelar bluffbolaget att fordran har bestridits och tillfrågar ifall de vill ta ärendet till Tingsrätten. Om svaret blir nej eller uteblir läggs ärendet ner.

Tyvärr kan även en ansökan om betalningsföreläggande användas av kreditupplysningsföretagen i en kreditupplysning på ditt företag. Det går dock att rätta till genom att skicka in en förfrågan om att uppgifterna om ansökan ska tas bort till Kronofogdens rättelseteam i Visby. För att läsa mer om hur du gör detta och fler bra tips, gå till polisens informationssida om bluffakturor

Förslag till förbättring
Det är tack och lov sällan som fakturaskojarna gör verklighet av sina hot om att anmäla till Kronofogden. Men avskräckningseffekten kvarstår ändå, eftersom en ansökan om betalningsföreläggande ser dåligt ut i ett utdrag från ett kreditratingbolag. Därför har Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden lagt ett förslag på en lösning.

En anmälan om betalningsföreläggande från Kronofogden ska rapporteras till kreditupplysningsföretagen först när företagarens sammanlagda betalningsanmärkningar överstiger exempelvis ett halvt basbelopp. Summor över ett halvt basbelopp berättigar nämligen den förlorande parten (antagligen fakturaskojaren) att betala rättegångskostnaderna. Eftersom bluffbolagen vet att de med största sannolikhet riskerar att förlora i domstol kommer de inte att driva ärendet.
Förslaget skulle gynna företagarna, som slipper oroa sig över en sämre kreditrating. Samtidigt skulle bolagen som skickar ut bluffakturor förlora hot-argumentet om att företagaren ska få sitt rating sänkt på grund av en ansökan om betalningsföreläggande. Företagare kan då ägna sig åt verksamheten och slippa behöva parera kriminellas bedrägeriförsök.

Micha Velasco
Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden
Tel: 08-545 03813
foretagarombudsmannen@dnv.se