(S) vill ha strängare regler i yrkestrafiken

Socialdemokraterna kritiserar infrastrukturministern för att tiga still medan åkerinäringen faller sönder. I Göteborgsposten skriver Marita Ulvskog (EU-parlamentariker), Anders Ygeman (ordförande Trafikutskottet), Johan Danielsson (LO:s EU-samordnare) och Lars Lindgren (förbundsordförande i Svenska Transport-arbetareförbundet) en debattartikel om nödvändigheten av hårdare lagstiftning.
Förslagen innebär bland annat:
* Krav på frakthandlingar som styrker att trafiken är laglig.
* Klampning av fordon så att man kan garantera att böter betalas –
dessa böter behöver dessutom höjas.
* Mer resurser till polisen för kontroll av regelefterlevnaden.

Det är glädjande att Socialdemokraterna ser problemen för åkerinäringen och föreslår skarpa förslag. Förhoppningsvis kommer regeringen att agera skyndsamt i frågan. Eller riskera att utstå kritik från bland annat Den Nya Välfärden, som länge påtalat problemen med fusket i yrkestrafiken.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se