Otillåtet sopförbränningsavtal

Hylte kommun har tecknat avtal med Halmstads Renhållnings AB om att köpa sopförbränning för drygt 17 miljoner kronor. Nu får kommunen kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden. Expertgruppen är kritisk till att avtalet tecknats utan ett offentligt upphandlingsförfarande där fler leverantörer fått möjlighet att konkurrera. Kommunen försvarar avtalet med att man trott sig veta att enbart Halmstad Renhållnings AB kan komma ifråga för anbudsgivning.

– Kommuner ska följa lag. I det här fallet finns det inget utrymme i lagen för kommunen att teckna miljonkontrakt utan offentlig upphandling, framhållet expertgruppen i sin utredning.

– Kommunens agerande strider mot både upphandlingslagen och de bakomliggande EG-direktiven. Konkurrensen har därför snedvridits och medför nu en risk för att Sverige kan fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, säger NN ledamot i Konkurrenskommissionen.

Läs mer om utredningen KKO 08-002 här